hello world!

Prešov running series 2023

Prešov Running Series 2023 powered by MOTOR-CAR. Rok 2023 uzrela svetlo sveta prvá a jedinečná bodovaná bežecká séria v Prešove. Pozostávala z troch súťažných behov, ktoré sa uskutočnili v mesiacoch apríl, jún a august v obľúbených častiach mesta Prešov, ale aj mimo neho. Našim hlavným cieľom bolo ľudom so záujmom o beh ponúknuť širšiu ponuku behov, ktoré by mohli bežeckej komunite v Prešove pomôcť, aby sa opäť zaktivizovala a nadobudla nový rozmer.

Rovnako sme Prešovčanom, ale aj ľuďom zo širokého okolia chceli ukázať zaujímavé bežecké lokality v Prešove. Zapojiť sa do Prešov Running Series mohli všetky skupiny bežcov. Či už profi, alebo hobby bežci. Každý beh ponúkal 5km trať určenú skôr pre hobby bežcov a tiež 10km trať, ktorá dokázala preveriť viac elitných či už pravidelných bežcov. Vyvrcholením série bolo posledné tretie podujatie, kde boli vyhodnotené celkové výsledky bežeckej série po kategóriách, kde boli v každej kategórii ocenení prví traja bežci, ktorí z jednotlivých behov získali v súčte najviac bodov. Podujatia sa celkovo zúčastnilo okolo 2000 bežcov. Príležitosť zabehať si dostali aj deti. Okolo 300 detí si zabehlo počas našej série. Toto podujatie bolo jedinečným vďaka partnerom, ktorí podporili toto podujatie, ale veľká vďaka patrí samotným bežcom, ktorí sa série zúčastnili a vytvorili jedinečnú a nezabudnuteľnú atmosféru.

Prešov Stars Run 2023

Sigord run

Beh štyroch mostov

Všetky články

Kontakt

Tvoj mail použijeme výhradne len na odpoveď.
Prešov Running Series © 2024
Daruj 2% z dane
Designed by: Martin Zvolenský
chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram